Три нови учебни помагала на ИК „Колибри“ за учебната 2023-2024 г.

0

Три нови учебни помагала пуска издателство „Колибри“ преди старта на учебната година. Те обхващат както най-малките ученици (100 занимателни логически игри), така и прогимназиалния (Next Steps in English 2) и гимназиалния етап (Подготовка за матура по български език и литература 12. клас).

100 занимателни логически игри е предназначена за родители и учители на деца от 5 до 7+ г., които искат да подтикнат малкото дете към опознаване на закономерности, свързани с фигури, последователности и количества.

Елементарни действия като свързване по асоциация, откриване на прилики и разлики и подреждане, тъй лесни за един възрастен, са истинско предизвикателство за всяко дете. Чрез предварително изработен план и под формата на различни дейности учителите се опитват да научат учениците да извършват спонтанно тези операции. За целта няма нищо по-добро от забавни и обучаващи игри, в които децата се чувстват добре. Тази книжка с игри е чудесен пример за това. Тук са съчетани малки и големи предизвикателства, допълнени със забавни илюстрации. Видовете задачи включват: асоциации, прилики и разлики, фигури и тела, редици, смятане.

Next Steps in English 2 отговаря на учебната програма по английски език за 6. клас и надгражда ниво А2 по Общата европейска езикова рамка. То е предназначено за допълнителни упражнения по предмета и е подходящо за целия прогимназиален етап.

Изданието е продължение на учебното помагало Next Steps in English (ИК „Колибри“, 2022), което бе създадено по програмата за 5. клас. Граматическите обяснения в учебното помагало са на български, което го прави достъпно и лесно за работа.

Next Steps in English 2 съдържа ключ с верните отговори и речник на използваните думи, което подпомага самостоятелното му използване. Учебното помагало е подходящо и за обучение на възрастни, които правят първи стъпки в английския език.

Подготовка за матура по български език и литература 12. клас е учебно помагало, предназначено за подготовка на учениците за ДЗИ по БЕЛ след завършен 12. клас през учебната 2023-2024 г. То съдържа:

  • тестове по тематични раздели;
  • обобщаващи тестове върху учебния материал от 11. и 12. клас;
  • насоки за междутекстови анализи на изучавани и неизучавани творби.

Междутекстовият анализ е все още нов подход, изучаван в часовете по литература. Третата част на помагалото съдържа насоки за цялостен модел за създаване на междутекстов анализ. Предназначена е за работа както в задължителната, така и в профилираната подготовка по литература. Посочват се основни модели, по които може да се реализира междутекстов анализ, за да се овладее от учениците процесът на писането му.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *