ТехноЛогика провежда изследване за дейностите в HR отделите на водещите компании в България

0

Софтуерната компания ТехноЛогика инициира изследване за характера и разпределението на дейностите в HR отделите на водещите компании в България.
Резултатите от анкетата ще бъдат полезни за специалистите по управление на човешките ресурси в две направления:
–    оценка къде се намира HR отделът в организацията спрямо другите сходни компании (предмет на дейност, брой служители и местоположение);
–    идентифициране на възможности за промени, които ще осигурят на организацията успешно изпълнение на поставените HR задачи в синхрон с тенденциите в България.
Обобщените данни ще бъдат представени за първи път през октомври 2011 г. по време на годишната Среща на приятелите на HeRMeS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *