Технологиите подобряват успеха на учениците, показа изследване сред 100 000 български ученици

TOT_Sreshti s uchenici Lovech_Ezikova gimnaziq 3Ефективното въвеждане на модерни технологии в клас и оборудването на съвременни лаборатории в училище води до по-подготвени за реалния живот ученици, показа първото по рода си изследване над 100 000 български ученици в рамките на програма „Училище на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“. При измерването на ефекта от програмата, реализирана в продължение на 5 години в 45 училища в цялата страна, става ясно, че използването на съвременни технологии в клас повишава резултатите на децата по чужди езици, природни науки и дори български език.

И учителите, и учениците в училищата, получили подкрепа от “Америка за България”, изразяват по-силно чувство за принадлежност към училището. Удовлетвореността от училището на тези ученици е над средното за страната и достига 53%.

Инвестициите в учебна среда и технологии имат ефект върху повишаване на мотивацията на учителите и върху капацитета на училището да привлича подкрепа от цялата общност. Училища, в които е инвестирано, успяват в следващите години да привлекат още повече средства в полза на учениците. Програмата „Училище на бъдещето“ води до „верижната реакция“ на нарастващите изисквания в самото училище. Родителите в подпомогнатите училища оценяват постиженията по програмата, но едновременно с това настояват за мерки, които ще помогнат всички класни стаи да изглеждат като вече обновените учебни помещения.

Програмата има и по-широко въздействие за модернизация на учебната среда и извън групата на подкрепените училища, когато директори и учители от други училища, запознати с постиженията на колегите си, започват да търсят възможности да повторят примера им.

5,5 милиона лева за създаването на модерни кабинети и лаборатории е инвестирала Фондация „Америка за България“ в рамките на програмата „Училище на бъдещето“ за последните 5 години. За този период през тях са минали общо 44 600 деца от 45 училища в 29 български града и села. Програмата продължава и за 2016 – 2017 се инвестират още 2,6 милиона лева в нови 23 училища в 19 населени места.

Иновативното изследване на резултатите от програмата, направено от Институт „Отворено общество“ и „Админсофт“ по методология на Световната банка, сравнява резултатите от външното оценяване на децата с достъп до модерните кабинети лаборатории и тези на хиляди други български ученици, които не разполагат с такива в своите училища. Това е първата за България оценка на въздействието на технологиите и съвременната образователна среда върху толкова много различни аспекти на постиженията на учениците и училищната общност.

„Резултатите от изследването са ясни – децата от училищата с високотехнологични и съвременни класни стаи надминават другите в много от ключовите предмети“, споделя Наталия Митева, програмен директор „Образование и библиотеки” във Фондация „Америка за България“. „Умното използване на технологии в училище прави всички щастливи – учениците учат по-ефективно и съответно имат по-добри резултати, учителите разнообразяват преподаването на учебния материал и са по-удовлетворени от работата си, а училищата виждат напредъка и искат технологично оборудвани класни стаи, ориентирани към съвсем нов тип учене и преподаване. Категорично това е посоката, в която и учителите, и родителите искат да видят да се движи българското образование“.

Общо 46 на брой са преобразените образователни пространства, реализирани по програма „Училище на бъдещето“. 18 от тях са интердисциплинарни центрове и мултифункционални кабинети, 14 са модерни класни стаи по природоматематически науки, 7 по информационни технологии и 7 за чуждоезиково обучение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *