Технически Университет-София провежда редовни кандидат-студентски изпити за учебната 2018/2019 година

В Технически Университет-София се провеждат редовните кандидат-студентски изпити по следния график:

  • 30 юни 2018 г. (събота) от 9:00 ч. – изпити по немски, английски и френски език, в Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) на ТУ-София и изпит по английски език във филиала в гр. Пловдив;
  • 2 юли 2018 г. (понеделник) от 9:00 ч. – тест по математика,  едновременно в ТУ-София, филиала в гр. Пловдив и Инженерно-педагогически факултет в град Сливен;
  • 3 юли 2018 г. (вторник) от 9:00 ч. – изпит по рисуване в ТУ-София;
  • 4 юли 2018 г. (сряда) от 9:00 ч.- изпит по композиция в ТУ-София.

Очаква се на изпитите да се явят около 2000 кандидат-студенти.

За кандидатстващите с оценка от държавен зрелостен изпит, срокът за подаване на документи е до 4 юли 2018 г. (сряда) включително.

Техническият университет-София е първият и най-голям учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки с над 10 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти. В рейтинговата система на университетите в България за 2017 г. той заема първо място в професионалните направления “Машинно инженерство”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Комуникация и компютърна техника”, “Енергетика”, “Транспорт”, “Корабоплаване и авиация” и “Общо инженерство“. Дипломата от Технически Университет-София се ползва с висок авторитет и гарантира успешна кариера в страната и чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *