Технически университет-София отчита изключително успешен прием за учебната 2018/2019 година

Технически Университет-София изпълни 93% от държавната поръчка за приемане на студенти в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ след първи и втори етап на класирането. Като водещ учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, университетът остава най-желан от кандидат-студентите-бъдещи инженери.

Продължава приемането на документи за попълване на около 100 места в професионалните направления:

– „Енергетика“;

– „Електротехника, електроника и автоматика“;

– „Общо инженерство“;

– „Машиностроене“.

Кандидатите трябва да носят диплома за средно образование – оригинал и ксерокс-копие. Документи на кандидат-студентите, които ще се дипломират през месеците август-септември се приемат със служебна бележка (академична справка) от училището с оценките от дипломата.

 

За справки и информация:

Технически Университет – София, Учебен отдел, блок 2, ет. 3, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *