Техническият университет – София успешно проведе втория предварителен кандидатстудентски изпит по математика

На 02.04.2022 г. в Техническия университет – София се състоя вторият от общо три отдалечени предварителни кандидатстудентски изпити по математика. На изпита се явиха близо 700 кандидат-студенти, което потвърждава нарасналия интерес към обучението във водещото висше техническо училище в страната. На проведения на 19.03.2022 г. кандидатстудентски изпит по математика се явиха близо 1000 души.

Изпитът се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet. Продължителността на изпита бе 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях имаше 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състоеше от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състоеше от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40. Резултатите от изпита на 02.04.2022 г. вече са готови и всеки кандидат-студент може да ги види в персонална информация за кандидат-студента.

Следващите предварителни изпити ще се проведат по следния график:

  • Тест по математика – 16.04.2022 г.;
  • Немски език (за прием във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт) – 09.04.2022 г.
  • Английски език (за специалността „Индустриално инженерство“ във Факултета за английско инженерно обучение и за специалността „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“ в Машинно-технологичния факултет) – 09.04.2022 г.
  • Рисуване – 16.04.2022 г., Композиция – 17.04.2022 г. – за специалността „Инженерен дизайн”.

Всички предварителни тестове и изпити ще се проведат дистанционно, с изключение на изпита по немски език,  който ще е присъствен.

Техническият университет – София предлага обучение по над 30 бакалавърски специалности, 4 от тях са нови – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“. Като съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, ТУ – София предлага още по-големи възможности за мобилност в обучението и получаване на международно признато европейско висше образование.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2022/2023, може да се намери в сайта на  ТУ – София на следния адрес: https://priem.tu-sofia.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *