Техническият университет – София успешно проведе третия предварителен кандидатстудентски изпит по математика

0

На 16.04.2022 г. се състоя третият отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по математика, на който се явиха над 700 души. Изпитът се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet. Продължителността на изпита бе 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях имаше 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състоеше от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състоеше от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40. Резултатите от изпита вече са готови и всеки кандидат-студент може да ги види в персонална информация за кандидат-студента. Общият брой кандидат-студенти на трите предварителни изпита по математика е близо 2400, което отново потвърждава огромния интерес към обучението във водещото висше техническо училище в страната.

На 16.04.2022 г. се проведе и изпита по рисуване, а на 17.04.2022 г. изпита по композиция, с оценките от които се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”. Те също се проведоха дистанционно и на всеки един от тях се явиха близо 90 кандидат-студенти. На 02.04.2022 г. се проведоха и предварителните изпити по немски и английски език.

С това цикълът от предварителни изпити в Техническия университет – София приключи. В началото на юли предстоят редовните кандидатстудентски изпити, които ще се проведат по следния график:

  • Тест по математика – 02.07.2022 г.;
  • Рисуване – 03.07.2022 г. – за специалността „Инженерен дизайн”;
  • Композиция – 04.07.2022 г. – за специалността „Инженерен дизайн”;
  • Чужд език (немски, френски, английски) – 04.07.2022 г.

Техническият университет – София предлага обучение по над 30 бакалавърски специалности, 4 от тях са нови – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“. Като съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, ТУ – София предлага още по-големи възможности за мобилност в обучението и получаване на международно признато европейско висше образование.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2022/2023, може да се намери в сайта на  ТУ – София на следния адрес: https://priem.tu-sofia.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *