Техническият университет – София успешно проведе третия предварителен кандидатстудентски изпит по математика

На 16.04.2022 г. се състоя третият отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по математика, на който се явиха над 700 души. Изпитът се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet. Продължителността на изпита бе 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях имаше 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състоеше от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състоеше от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40. Резултатите от изпита вече са готови и всеки кандидат-студент може да ги види в персонална информация за кандидат-студента. Общият брой кандидат-студенти на трите предварителни изпита по математика е близо 2400, което отново потвърждава огромния интерес към обучението във водещото висше техническо училище в страната.

На 16.04.2022 г. се проведе и изпита по рисуване, а на 17.04.2022 г. изпита по композиция, с оценките от които се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”. Те също се проведоха дистанционно и на всеки един от тях се явиха близо 90 кандидат-студенти. На 02.04.2022 г. се проведоха и предварителните изпити по немски и английски език.

С това цикълът от предварителни изпити в Техническия университет – София приключи. В началото на юли предстоят редовните кандидатстудентски изпити, които ще се проведат по следния график:

  • Тест по математика – 02.07.2022 г.;
  • Рисуване – 03.07.2022 г. – за специалността „Инженерен дизайн”;
  • Композиция – 04.07.2022 г. – за специалността „Инженерен дизайн”;
  • Чужд език (немски, френски, английски) – 04.07.2022 г.

Техническият университет – София предлага обучение по над 30 бакалавърски специалности, 4 от тях са нови – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“. Като съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, ТУ – София предлага още по-големи възможности за мобилност в обучението и получаване на международно признато европейско висше образование.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2022/2023, може да се намери в сайта на  ТУ – София на следния адрес: https://priem.tu-sofia.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *