Техническият университет – София и Националният технически университет в Атина подписаха Меморандум за сътрудничество

0

Техническият университет – София и Националният технически университет в Атина – NTUA подписаха Меморандум за сътрудничество. Документът беше подписан в рамките на 87-то Международно солунско изложение от ректорите на двата университета – проф. дн инж. Иван Кралов и проф. Андреас Будувис.

Проф. Кралов изрази надежда, че укрепването на връзките с Националния технически университет в Атина – NTUA ще допринесе за по-добро взаимодействие и бъдеща работа между учените  – инженери от двата най-големи технически университета в региона. „Бъдещето е сега, няма нужда да губим повече време, трябва бързо да обменим научни разработки, общи програми за развитие. Бизнесът ни чака с готови предложения. Времето е динамично и ако не се обединим в знанията, то ще загубим студенти, разработки и най-важното – дългосрочно и ползотворно сътрудничество“, отбеляза ректорът.

Проф. Андреас Будувис заяви, че предстои много динамична работа, че все повече се задълбочават връзките и взаимоотношенията с Техническия университет – София и ставаме все по-близки приятели и партньори.

Преподаватели от Атинската политехника направиха пред българската група от специалисти демонстрация на различни свои разработки и продукти. Най-силно впечатление направи електронната проходилка за хора в неравностойно положение или за тези, които се възстановяват от тежки травми. Другата демонстрация бе Джи Пи Ес система за проследяване на превозни средства и на хора, особено на такива с тежки физически увреждания. Гръцките колеги работят благодарение на спонсори и разработките им са в резултат от съвместната работа с Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и с талантливи ученици от средните училища в Гърция. „Има различни нива на взаимодействие, както с правителството, бизнеса, така и с всеки надарен ученик“, допълни професор Будувис.

Ръководството на Атинската политехника посети и щанда на Техническия университет – София. По-късно се състоя кръгла маса за обсъждане на бъдещите стъпки за съвместна работа в областите на информационните технологии, киберсигурността, изкуствения интелект, телекомуникациите, автономните транспортни средства, енергетиката и други направления от взаимен интерес.

Националният технически университет в Атина – NTUA осъществява чрез интегрирания комплекс от изследвания и разработки висше образование с изключително висока качество в областта на науката и технологиите. Той е структуриран според европейската система за обучение на инженери, с акцент върху солидната фундаментална и специализирана подготовка. Успешната работа на NTUA и международната му репутация се дължат на добре организираната образователна и изследователска система, професионализма на преподавателите и учените, на качеството на студентите и на модерната техническа инфраструктура. Абсолвентите на NTUA, работещи в публични и частни компании и технически служби имат ключов принос за обществено-икономическото развитие на Гърция. Те са равнопоставени на европейските си колеги, а много от тях заемат авторитетни преподавателски и изследователски позиции в известни университети по целия свят.

Неслучайно Техническият университет – София е единственият български университет, който присъства на Международното солунско изложение – той е най-голямото и водещо висше техническо училище в региона и развива широка международна дейност. Подписването на меморандум за сътрудничество с Атинската политехника, най-големия технически университет в Гърция е естествено продължение на дългогодишните ползотворни връзки с гръцките изследователи. Техническият университет – София е не само добре познат в Европа и по света, но също така е част от Европейския алианс, наречен Европейски технологичен университет EuT+.

Международното солунско изложение е подходящо място, където ТУ – София представя своята визия на университет, който надхвърля границите на България и подготвя техническия елит за страната и чужбина, специалисти от следващото поколение, които ще дефинират насоките на технологичното развитие и ще разработват инженерни решени в полза на хората, бизнеса и обществото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *