Техническият университет – София започва прием на заявления за явяване на предварителните кандидатстудентски изпити  

 

 

От днес, 22.02.2021 г. кандидат-студенти могат да подават заявления за явяване на предварителни тестове и изпити в Техническия университет – София и неговите филиали в Пловдив и Сливен. Подаването на документи става по един от следните начини:

  • от 22.02.2021 г. до два дни преди датата на теста (от 9:00 до 16:00 ч., без събота и неделя) в ТУ – София, Учебен отдел, учебен корпус 2, етаж 3;
  • от 22.02.2021 г. до два дни преди датата на теста по интернет
  • за явяване в ТУ-София; https://priem.tu-sofia.bg;
  • за явяване във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/;
  • за явяване в ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com;
  • от 22.02.2021 г. до два дни преди датата на теста в регионалните центрове и бюра​ ​за приемане на документи.

С оглед спазването на противоепидемичните мерки за ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус), всички предварителни кандидатстудентски изпити ще се проведат дистанционно. Кандидат-студентите имат възможност да се явят на тест по математика на три дати – 27.03.2021 г., 10.04.2021 г.  и 24.04.2021 г. На 03.04.2021 г. са изпитите по немски език английски език, които са необходими за прием във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт и във Факултета за английско инженерно обучение. Изпитите по „Рисуване“ и „Композиция“, с оценките от които се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”, са съответно на 10.04.2021 г. и 11.04.2021 г.

ТУ – София, водещото техническо училище в страната и тази година предлага обучение по 32 балалавърски специалности. Според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г. Техническият университет – София отново е първенец в 6 направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Признание за високото ниво на обучение е и оценката по институционалната акредитация на Техническия университет – София – 9,56.

Миналата година ТУ – София стана съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, с което за студентите се откриват нови възможности за мобилност в обучението и получаване на международно признато европейско висше образование.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2021/2022, може да се намери в сайта на  ТУ – София на следния адрес: https://priem.tu-sofia.bg/university/177

С цел привличане на младите хора, които се интересуват от инженерно образование, Техническият университет – София, организира студио в Библиотечно – информационен център, което всеки четвъртък в периода 11.02-22.04.2021 г.  от 14.30 до 16.30 часа  ще излъчва на живо актуална кандидатстудентска информация в YouTube канала на университета: https://www.youtube.com/channel/UCinqGTOodXErbBBW7v01H_A

В рамките на излъчването ще се представят факултетите на ТУ-София и техните специалности, както и възможностите за реализация по време на следването и след завършване на висшето образование. Участници ще бъдат декани, зам.-декани, студенти, представители на бизнеса и работодатели, както и успели възпитаници на университета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *