Техническият университет в София организира лятна школа по електроника

Технически университетДеcето издание на лятната школа по теоретична електротехника ще проведе катедра “Теоретична електротехника” към ТУ София под патронажа на Международния симпозиум по теоретична електротехника (ISTET) между 19 и 22 септември в Созопол.

В лятната школа ще бъдат представени най-новите постижения в областта на теоретичната електротехника от професори и доценти от чуждестранни университети. Целта на школата е да запознае докторантите и асистентите с областите на развитие и предстоящите проблеми за разрешаване в електротехниката. Основните тематичните направления са: електромагнитни полета, теория на веригите и системите, обработка на сигнали и идентификация, приложения, нови подходи при обучението по ТЕ.

Паралелно на лятната школа ще се проведе и научна конференция, включваща презентация с постери на авторските научни публикации. Авторите, желаещи да участват, са поканени да представят статии, свързани с тематиката на конференцията. Заявки за участие се приемат ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *