Теодора Лазарова: Дистанционното обучение може да бъде ефективно, във ВУЗФ го доказахме

 

 

На 25 март предстои да се проведе Национална учителска конференция, която се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдиката на българските учители. По време на нея ще се постави фокус върху някои от най-актуалните теми и предизвикателства, пред които се изправиха учителите ни през последната една година.

Конференцията ще се проведе онлайн през платформата Google Meet, а всеки, който иска да се включи, може да го направи безплатно, като се регистрира до 22 март на marketing@vuzf.bg.

Пред какви препятствия бяха изправени учителите и какво да очакваме от конференцията на 25 март, в аванс разговаряме с доц. д-р Теодора Лазарова, преподавател във ВУЗФ.

 

Доц. Лазарова, коя според Вас беше най-драстичната промяна по отношение на връзката между учители и ученици?

Несъмнено, една от най-драстичните промени бе невъзможността за пълноценно общуване в училищна среда. Изминалата една година постави много предизвикателства пред всички участници в образователния процес. Наложи се да използваме нетрадиционни подходи в управлението на училищни екипи, да комуникираме по нов за всички ни начин. Няма как да не споделя възхищението си от усилията на всички учители, ученици, преподаватели и студенти, за да може образователният процес да тече гладко и безпрепятствено.

 

Може ли дистанционното обучение да бъде ефективно? И ако да – как?

Да, може да бъде ефективно и нашият университет показа това на практика. Разбира се, тук е редно да обърнем внимание, че онлайн обучението е неподходящо в определени възрасти и сфери, особено когато се прилага в продължителен период от време. В училищата, при малките ученици, които следва да усвоят техниката на писане, както и важни социални умения за функциониране и работа в групи, онлайн обучението е огромно предизвикателство.

В университетска среда, нещата стоят по различен начин. ВУЗФ успя да трансформира целия си учебен процес в онлайн среда само за няколко дни. Аз преподавам онлайн вече трети семестър и мога да споделя, че за групите ни от бакалаври и магистри това е изключително успешен процес. Организираме онлайн класни стаи и онлайн групи по различни проекти. За мен лично смесеното обучение  със студенти в определени специалности би дало най-добър резултат – така бихме успели да запазим добрите резултати и от двете – срещите в класната стая, както и работата и дискусията онлайн.

 

Дистанционното обучение за кого е най-голямо предизвикателство – за учителите, за учениците или за техните родители?

Дистанционното обучение несъмнено е предизвикателство към всички нас. Гладкото протичане на самия процес следва да бъде дигитално обезпечено. Дистанционното обучение има своите специфики на провеждане – малко по-кратки от физическите часове и лекции, по-чести почивки, адаптиране на съдържанието, така че да отговаря на новите нужди.

Всяка група от участници има своите предизвикателства. Смятам, че трябва да сме горди с бързата адаптация на всички учители към този нетрадиционен до този момент формат на обучение. Учениците от своя страна също реагираха и много бързо се нагодиха към променените изисквания. Родителите на всички ученици и студенти заслужават адмирации за търпението и подкрепата им към образователния процес.  Макар че не навсякъде онлайн обучението стартира гладко, аз наблюдавах внедряването на най-добрите практики, както в средното, така и във висшето образование.

 

Има ли успешни примери от други държави, където ученето от дистанция се е доказало като ефективно?

Искаме или не, ученето от дистанция е тук, за да остане. В световен мащаб, ученето от дистанция се утвърди като нов и успешен модел. Съществуването на платформи за дигитално учене като Coursera, Lyndа, Udemy и др, където могат да бъдат открити онлайн курсове на най-добрите университети и преподаватели в света, само доказват огромната нужда на пазара.

Ученето от дистанция позволява достъп до образование, независимо в коя точка на планетата е учащият. Очакванията ми в следващите 15-20 години са дори тази тенденция да промени традиционния модел на образователните институции. За мен, ученето от дистанция позволява на множество групи достъп до знания и ресури, а от друга страна, повишава и стандартите на предлаганите услуги за всички участници в този процес.

Университетите успяха ли всъщност да се справят с предизвикателството да учиш студентите онлайн? Вие, като преподавател във ВУЗФ, как се справихте?

Университетите се справиха – някои по-бързо, други по-бавно. ВУЗФ успя да се адаптира изключително бързо и да премести целия процес в дигитална среда за няколко дни. Както казах, в университетска среда имаме възможността да работим с възрастни хора и част от проблемите, които съществуват в средното образование, не съществуват във висшето. Студентите са много по-мотивирани, тъй като голяма част от тях са вече на пазара на труда и наблюдават пряката връзка между това, което учат и това, което работят.

Аз смятам, че работата в онлайн среда беше изключително полезна за студентите. В множество организации се работи точно по този начин и тази ситуация им позволи да направят една тренировка за реалната бизнес среда. Моите дисциплини са в сферата на бизнес психологията и управлението на човешките ресурси, а нашите студенти са изключително активни и любопитни. Не бих казала, че работата ни е била затруднена, а дори напротив, всички успяха да се включат, дори студенти, обучаващи се дистанционно и международни студенти. Правихме доста дискусии, работа в групи, задания и презентации. Мисля, че всички успяхме да вземем най-доброто от времето си прекарано заедно в дистанционна среда. И сега продължаваме да го правим.

Само за месец март освен Националната учителска конференция, която ВУЗФ организира, беше сложено начало на 10-ото юбилейно издание на националния конкурс за студенти „Млад одитор“, проведохме онлайн Финансовата ни академия за ученици за 11 и 12 клас и сложихме началото на конкурс, който няма аналог в България – нацоналния конкурс за студенти „Млад застраховател“.

През април във ВУЗФ също сме подготвили Академия за предприемачи, както и много интересен уебинар със световноизвестен чуждестранен експерт. Така че, при нас във ВУЗФ, коронакризата не е спряла академичния и активния ни дух за развитие, обогатяване и научаване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *