Творческа работилница за ученици с писателя Георги Господинов

0

Творческа работилница в рамките на програмата на БАН „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ ще се проведе на 3 и 4 юни 2017 г. (събота и неделя) от 10:00 до 16:30 часа в конферентната зала на „Дом на учения“  (бул. „Шипченски проход“ 50).

Проектът е със специалното участие на писателя Георги Господинов и е насочен към учениците от гимназиалния курс на среднообразователните училища. Целите му са да разшири техните литературни познания, да насърчи и развие уменията им за създаване на текст (художествен и интерпретативен). Преди всичко проектът цели да стимулира творческите им интереси и способности, да ги въведе в литературата като многообразна и интригуваща територия, и то по един увлекателен начин.

Екипът на проекта включва доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Елка Димитрова и гл. ас. д-р Георги Господинов

Предвидени са дейности, свързани с различни литературни измерения – от творческото писане до критическата интерпретация, от влизането в ролята на литературния историк до изявата като литературен изследовател.


Творческата работилница ще се проведе:

Конферентна зала на „Дом на учения“ (кв. „Гео Милев“, бул. „Шипченски проход“ 50) http://www.domnaucheniya.com/contacts/

Най-удобен достъп – входът към комплекса на БАН от бул. „Шипченски проход“, в близост до завод „Електроника“ и Националното училище за танцово изкуство.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *