СУ стартира магистърска програма “Бизнес администрация – Управление и предприемачество”

Стопанският факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” започна нова 2-семестриална магистърска програма “Бизнес администрация – Управление и предприемачество” – задочна форма.

Програмата е създадена с активното участие на партньори от бизнеса в отговор на необходимостта от предприемачи и мениджъри със силна предприемаческа ориентация в редица сектори на българската икономика. Учебното съдържание, учебните материали и методите на преподаване са съобразени с подобни магистърски програми във водещи европейски и американски университети.

Насочеността на програмата е към подготовка на предприемачи и мениджъри, които успешно идентифицират нови бизнес възможности, проявяват креативност при решаването на сложни проблеми, експериментират и учат бързо за пазара и потенциалните клиенти, притежават компетенции за управление и развитие на бизнес в динамична и силно конкурентна пазарна среда.

Програмата е подходяща за:

Мениджъри и експерти в големи компании, които искат да се запознаят със съвременни подходи, методи, инструменти и средства за стратегическо управление, стратегическо и корпоративно предприемачество, управление на иновациите и бизнес развитие и да развият своята предприемаческа ориентация.

Собственици и мениджъри в малки и средни предприятия (МСП), които искат да прилагат професионални подходи, методи, инструменти и средства за управление на предприятието с фокус върху успешното идентифициране нови бизнес възможности, ефективното управление на кризи, развитието на иновации, интернационализацията и растежа на МСП.

Настоящи и бъдещи предприемачи, които се нуждаят от знания и умения относно разнообразни методи и средства за стартиране на предприемачески инициативи и развитие на иновации като lean start-up и дизайн мислене, както и относно съвременни подходи, методи, инструменти и средства за оцеляване, управление и развитие на новото предприятие.

Титуляри и потенциални наследници във фамилен бизнес, които искат да придобият знания и умения за професионално управление и развитие на фамилния бизнес и за ефективно прехвърляне на управленския контрол и собствеността на следващото поколение.

Учители по технологии и предприемачество и всички желаещи да практикуват професията учител по технологии и предприемачество, които искат да придобият или задълбочат своите знания и умения по предприемачество, икономика, техника, технологии, комуникации, професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците.
Настоящи и бъдещи консултанти по управление, предприемачество и бизнес развитие, които искат да придобият или задълбочат своите знания и умения за съвременни подходи, методи, инструменти и средства за предприемачество, иновации и управление и бизнес развитие на МСП.

Всички студенти, които искат да стартират собствен бизнес или управляват собствен бизнес през последните 3 години, ще получат менторска подкрепа от преподавателския екип, за да кандидатстват по програма “Еразъм за млади предприемачи” и да пребивават при по-опитен предприемач в Европа между 1 и 6 месеца или в САЩ, Сингапур и Израел между 1 и 3 месеца.

Таксата за целия срок на обучение в програмата (два семестъра) е общо 1760 лв.

Всички потенциални кандидати имат възможност да зададат онлайн своите въпроси относно магистърската програма Бизнес администрация – управление и предприемачество към ръководителя и администратора на програмата на следните дати в платформата Zoom:

08 юни 2020 г.

13.00-13.30 ч. Линк към онлайн срещата:

https://zoom.us/j/92768423686?pwd=OER2bjVaYnBabjlOaXpBY2pyRjY4Zz09

13.30-14.00 ч. Линк към онлайн срещата:

https://zoom.us/j/94791604742?pwd=RjBIQngrcVh2SEJxdW8rK2xCbDQvdz09

15 юни 2020 г.

13.00-13.30 ч. Линк към онлайн срещата:

https://zoom.us/j/95175094289?pwd=Qlg0dldwUUQvOHFyQXM5cGRRclA5QT09

13.30-14.00 ч. Линк към онлайн срещата:

https://zoom.us/j/93422726059?pwd=TkZ0UHNJcXJkVmFNcXdLTmlhaDZFQT09

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Прием само по документи.

Месец юли
20 юли, от 10:00 часа – НЕПРИСЪСТВЕНО обсъждане на постъпилите документи от кандидатите.

Месец септември:
14 септември, от 10:00 часа – НЕПРИСЪСТВЕНО обсъждане на постъпилите документи от кандидатите.

Комисия: проф. Цветан Давидков, проф. Желю Владимиров, проф. Невяна Кръстева, проф. Десислава Йорданова, проф. Соня Милева и доц. Олимпия Ведър

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
– предварителна: юли – от 6 до 20 юли включително
– редовна: септември – от 1 август до 9 септември включително

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за юлските интервюта) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *