СУ сключи партньорство с центъра за наука и технологии TechnoMagicLand

Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и интерактивният център за наука и технологии TechnoMagicLand обединяват усилия за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, и анализа и моделирането на големи данни.

Партньорството между двете организации ще се реализира в различни аспекти – трансфер на знания, обмяна на опит в прилагането на високоефективни действени и игрови подходи, осигуряване на студентски стажове и посещения, подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите, провеждане на съвместни обучения, кръгли маси, конференции.

Студентите от Стопанския факултет ще имат възможността да развият практически умения, като се запознаят с управленския модел на Центъра и с разработването на занимания; да използват данните за потребителската интеракция от електронната система на TechnoMagicLand и маркетинговите канали; да се запознаят с игровия елемент, който се управлява от информационната система на TechnoMagicLand, разработена от ТехноЛогика.

В рамките на партньорството екипът на TechnoMagicLand ще обмени опит и знания с преподавателите от Стопански факултет, които се доказват като безупречни експерти и професионалисти.

Сътрудничеството между Стопанския факултет и интерактивния център за наука и технологии има своята история и преди официалното им партньорство – представители на Стопански факултет са част от екипа по създаването на TechnoMagicLand. А през 2021 г., центърът и ТехноЛогика подкрепиха и насърчиха идеята за създаването на иновативната магистърска програма „Геймификация в бизнеса, правителствения и неправителствения сектор“, която обучава специализирани кадри за игровата индустрия и управленци, които ще могат да прилагат игрови подходи в работата си.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *