СУ – първенец в интернет сред българските университети

Софийски университетСофийският университет “Св. Климент Охридски” за пореден път е на първо място сред българските висши училище в международната класация за присъствие в интернет Ranking Web of Universities за 2013, съобщават от пресцентъра на Алма Матер.

Резултатите от класацията се обявяват два пъти годишно – през януари и юли. В актуалното, основно преработено и с нови, по-високи критерии издание на рейтинга Софийският университет е на 610-то място. 1 967 места делят Алма матер и следващия български университет. В класацията са включени 20 000 висши училища от целия свят.

В класацията на университети от Централна и Източна Европа Софийският университет заема 21-о място. В европейски мащаб СУ е на 240-то място.

Класацията за присъствие в интернет Ranking Web of Universities (http://webometrics.info) разглежда четири основни критерия, по които класира университетите – влиянието на сайта на университета, присъствие (общият брой страници, които се поддържат от основния интернет домейн), откритост (публикувани допълнителни текстови файлове) и върхови постижения (академичните текстове, публикувани в уважавани международни издания, както и за цитати от подобни текстове). Методиката на класацията се усъвършенства с всяко следващо издание.

В класацията от януари 2013 г. при тогавашните критерии Софийският университет “Св. Климент Охридски” заемаше за първи път 593-то място в света.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *