Състезание за студенти – бъдещи предприемачи в агро-хранителния сектор ще се проведе на 20 май в Аграрния университет в гр. Пловдив. Идеята на състезанието, което е проект на EIT Food, е да се създаде връзка между бизнеса, научните среди и бъдещите стартъпи.

EIT Food е паневропейски консорциум, фокусиран върху предприемачеството и иновациите в агро-хранителния сектор и технологиите в селското стопанство. Програмата Challenge Labs е разработена по Регионална иновационна схема – RIS.

През 2022 Challenge Labs ще бъде проведено в 17 държави, а във втората част на годината ще се организира и международно издание, в което студентите отново ще имат възможност да участват.

По време на състезанието се сформират екипи, а в края на събитието екипите подготвят презентация и прототип, които да представят пред жури от експерти. Отборът победител ще получи награда, която да стимулира реализацията на предложеното решение.

С участието си в събитието студентите:

– ще изпитат процеса по проектиране на иновация от А до Я;
– ще се запасят с професионални методи и инструменти за развиването на една идея;
– ще придобият експертни познания и практически опит в областта на Дизайн мисленето;
– ще получат възможност да се консултират относно техните идеи с експерти от агро-хранителния сектор.

От 2021 г. Аграрен университет- Пловдив в партньорство с Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски”, е официален Хъб мениджър на EIT Food – водещата европейска инициатива за иновации в храните, работеща за това да направи хранителната система по-устойчива, здравословна и доверена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *