Консумацията на ядливи цветя оказва влияние не само върху вкусовото, но и на емоционално поведение на гостите в заведенията. Използването им в ресторантьорството подобрява потребителския профил на продуктите и акцентира вниманието на потребителите върху многообразието от цветови, ароматични и вкусови характеристики на познати и не толкова разпознаваеми храни.

Те могат да участват, като компонент от състава и дизайна на студените и топлите ястия, напитките, алкохолните и безалкохолните коктейли. Освен това с тяхната употреба се повишава разпознаваемостта на ресторанта, което от своя страна влияе върху конкурентноспособността му.

Това е заключението на студентката Глория Сакалийска от специалност „Туризъм“ в Стопански факултет на Университет по хранителни технологии в нейно проучване. То беше презентирано по време на Четиринадесета национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи”, на която УХТ беше домакин.

Колегата й Петя Иванова от същата специалност участва с презентация на тема „Фолклорът като елемент от съвременния туристически продукт“, в който застъпва тезата, българският фолклор е ключов елемент за туристическите дестинации, защото е част от туристическия ландшафт на страната ни. Богатото съдържание, разнообразието и динамичността на българските народни песни, танци, традиции и обредност представяни в автентична социокултурна среда, могат да бъдат отлични предпоставки за развитието на водещи културни атракции за туристите в България, смята авторката.

Изключително интересни бяха и разработките на докторантите от направление „Хранителна наука и технология“, свързани с изпитване в промишлени условия на винени дрожди, както и биологично активни компоненти и инсекти в месни продукти. Тематично направление „Техника и процесен инженеринг“ впечатли с презентациите за очистващи флуиди, компютърна система за окачествяване на храни и въздействие на йонизиращите лъчения върху полимерните материали.

Конференцията бе реализирана on-line на 18 ноември 2021 г. с подкрепата на проект „TaiMFoods“, изпълняван от УХТ в рамките на национална програма „Европейски научни мрежи“. На форума бе организирано и събитието „School ambassador“ с презентации на ученици от професионални гимназии. Той протече при изключително голям интерес от страна на всички участници, посочи доц. Десислава Вангелова от катедра „Технология на месото и рибата“ в университета, научен ръководител на част от иновативните разработки на форума.

Учениците от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив впечатлиха с демонстрацията на методи за установяване качеството на храни в практиката. На конференцията присъстваха и ученици от още училища – СУ „Георги Стойков Раковски„ в Котел и представителите на VOYAGE club от Неврокопската професионална  гимназия “Димитър Талев” в Гоце Делчев.

Преподавателите от училищата благодариха за предоставената възможност да бъдат част от научната изява, защото дава възможност на младите хора да се изявят и създава по-тясна връзка на учениците от гимназиите с висшето образование, заяви Вангелова.

Сред лекторите бяха още д-р инж. Марио Христов, председател на Съюз на изобретателите в България, Иванка Статкова, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерство на земеделието, храните и горите и д-р Кремена Стоева от БАБХ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *