Студентите по журналистика в СУ ще изучават “Медиен мониторинг на социалните мрежи”

Младежите, избрали да изучават журналистика в Софийския универстет „Св. Климент Охридски“, вече ще трябва да полагат изпити по нова дисциплина. От тази година в учебния план се включва “Медиен мониторинг на социалните мрежи”, насочен към социалните мрежи и новата форма на комуникация, която те провокират.

На студентите ще се преподава също така анализа на съобщенията, които ежедневно си разменяме онлайн. Те ще разглеждат новия начин на общуване в интернет, неговото вляние върху формирането на мнението и всички модели и брандове, които се изграждат в тази среда.

Основен преподавател и създател на тази нова обучителна програма е докторантът във Факултета по журналистика и масова комуникация Боян Иванович.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *