Столично училище за втора поредна година следи емоционалното състояние на деца и родители

0

За втора поредна година Частно основно училище „Цар Симеон Велики” провежда анкета сред учениците и техните родители относно тяхното емоционално състояние свързано с онлайн формата на обучение. Въпросите в нея са специално подбрани от психолози от екип за подкрепа за личностно развитие. Ръководството на училището търси обратна връзка от родителите за това как онлайн обучението влияе на тях и техните деца и дали това, което те отчитат у дома потвърждава и впечатленията на специалистите в клас.

„Тонусът на детето и мотивацията му пада в онлайн среда, тъй като няма възможност за близък контакт с любимия му учител, който го зарежда с позитивизъм”, споделя майка на дете от столичното училище.

Близо 84% от анкетираните отбелязват, че онлайн обучението се отразява на тях и техните деца, като 66% от тях отчитат негативно отражение. То се изразява в промяна на апетита на децата, унилост, прояви на вербална агресия, дразнене в очите, отпадналост. 67% от родителите споделят, че децата им стават все по-нервни и нетърпеливи по време на онлайн обучението, а близо 26% забелязват нарушения в съня на им.

За съжаление продължителното обучение пред компютъра въздейства неблагоприятно на психическото състояние на децата, което води и до по-ниска ефективност и мотивация за учебния процес. В тази ситуация като част от моделирането на „новия човек” специалистите препоръчват да се засилят максимално дейностите по социализация в училище.

„Децата трябва да се ангажират с училищния живот. В Частно училище „Цар Симеон Велики” много от учениците се включват в различни доброволчески инициативи, а всяко междучасие прекарват навън сред природата със своите съученици и наистина се наблюдава разлика в поведението с положителен знак”, коментира д-р Росица Врабевска, основател на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики”. „Например децата сами инициираха почистване на двора от снега. При спазване на всички противоепидемични мерки посетиха Националния музикален театър, където се потопиха в магията пред и зад кулисите. Такъв тип дейности неминуемо помагат и връщат учениците към нормалността”, допълва тя.

Част от родителите споделят, че онлайн обучението предполага постоянно присъствие на единия от родителите, което от своя страна влияе върху работните ангажименти.

Още нещо, което може да помогне в тази ситуацията е фокусът върху все по-голямата самостоятелност на детето – изграждането на навици за действие с различни онлайн платформи по време на присъствен час, както и създаване на отговорност към ученето и увличането в учебния процес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *