Фондация “Бъдеще перфектно”, в сътрудничество с УНИЦЕФ България, стартира Viber бот БОТкрепа за превенция на насилието в училищата. Той е наличен във на адрес: https://viber.com/botkrepa или като потърсите “Боткрепа” в търсачката на Viber за телефони Android, iOS и десктоп.

Ботът е насочен за ученици на възраст над 13 г., учители и родители. Учениците ще намерят в БОТкрепа съвети за безопасност в училище и интернет среда, както и контакти за помощ в случай, че са жертва на тормоз или са станали свидетели на насилие. Чрез БОТкрепа родителите могат да научат признаците, които показват, че детето им е жертва на тормоз, както и какво да предприемат, ако разберат, че детето им тормози други деца. Учителите ще открият в БОТкрепа идеи за занимания в класа с цел превенция и насоки за разговори с родителите и учениците при случай на тормоз или насилие. Чрез бота учителите могат да се запишат за обучение с кредити, организирано от сдружение “Асоциация Деметра”, за да придобият нови умения в борбата им с насилието в училище.

Проблемът с физическия, психическия и онлайн тормоз сред учениците става все по-тревожен, особено в условията на глобалната пандемия“, заяви Саня Саранович, замесник-представител на УНИЦЕФ в България. В много от сигналите става дума за кибер тормоз – явление, което се разраства с оглед налагането на онлайн обучението.

По данни от международното изследване PISA 2018 всеки трети ученик в България е бил обект на тормоз, а всеки пети е бил удрян от други ученици поне няколко пъти в месеца. Според проучване, направено по поръчка на УНИЦЕФ в България през 2019-2020 насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%). Тези изводи се потвърждават и в Обзора на образованието и обучението за България 2020 г., като се допълва, че този вид проблеми оказват влияние върху резултатите на учениците.

Ботът е нов инструмент за елиминиране на проблема с тормоза в училище. Той е по-близък до езика и навиците на учениците, тъй като се намира в дигитална, извън-училищна среда. БОТкрепа е наличен денонощно във Viber, анонимен е и не изисква регистрация. Проблемът с тормоза сред учениците може да бъде решен само с участието на родителите и учителите, затова те също могат да намерят в бота полезни ресурси, изготвени заедно с УНИЦЕФ”, посочва Андриан Георгиев, учредител на Фондация “Бъдеще перфектно”.

БОТкрепа включва полезни материали, разработени в рамките на цялостна училищна програма „Стъпки заедно“, по която УНИЦЕФ България работи с подкрепата на Министерство на образованието и науката, с активното участие на училищата. „Целта е да се осигури сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието, както и да се надградят добрите практики и съществуващия опит в страната“, допълни Мария Янкова, програмен директор Образование в УНИЦЕФ България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *