За единадесета поредна година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стартира престижния студентския конкурс “Млад одитор”. През годините той се доказа като един от най-успешните състезателни формати, събирайки на едно място перспективни студенти от различни университети в България с интереси в сферата на одита и счетоводството с доказани експерти в сектора, които да им помогнат да се развият професионално успешно.

Тази година конкурсът ще бъде част от поредицата специални събития, с които Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) отбелязва своята 20-та годишнина, а отново сред организаторите са Одиторски дружества “Ейч Ел Би България” ООД и “Захаринова Нексиа” ООД.

Конкурсът ще премине през три етапа. Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва от 10 март до 10 април 2022 г. на сайта на състезанието mladoditor.vuzf.bg. Участниците, допуснати до втория етап, ще трябва да решат онлайн тест, който ще бъде достъпен от 14 април до 9 май, а третата част от състезанието включва създаването на решение на казус.

Победителите в “Млад одитор” отново ще получат много и различни награди, сред които стажове в одиторски дружества, стипендии за последващо образование и други.

Право да участват в “Млад одитор” имат всички студенти и докторанти, обучаващи се в професионално направление “Икономика” от всички университети и колежи в България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски дружества или печелили предходни години конкурса. Конкурсът се провежда на български език.

Основни партньори на “Млад одитор” 2022 са Сметната палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори, Институт на дипломираните експерт – счетоводители в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *