Стартира работна група за дигитализация в образованието

0

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков инициира създаването на работна група, която да изготви визия и насоки за дигитализацията на образованието в България и използването на нови технологии в учебния процес. В нея взимат участие над 40 експерти, сред които представители на неправителствения сектор, родителски организации, технологичния бизнес, училищни директори, синдикатите в образованието, университетски преподаватели, експерти от институцията и др.

„При внедряването на информационни технологии в образователния процес ще търсим баланс между постигнатото досега у нас и това, което наблюдаваме в други образователни системи“, каза министърът при откриването на първото заседание. По думите му дигитализацията е един от пътищата за постигане на образование 5.0, което да съответства на развитието на технологиите, на индустрията, на професиите и на пазара на труда, който ще се оформи в следващите години. Той подчерта, че екипът от специалисти в различни области, които влизат в работната група, има за задача в следващите месеци да начертае най-добрите насоки на развитие на дигитализацията в българската образователна система. Това включва от една страна внедряването на съвременни технологии в обучението, а от друга разработването на различни проекти и програми за тяхното по-ефективно използване. Важна тема е и използването на изкуствен интелект както в училищното, така и във висшето образование и в науката и научните изследвания, посочи министър Цоков.

Като особено значима задача той определи и „дозирането“ при използването на технологиите. Ще се търсят определени рамки, които на национално ниво да дадат отговор на въпроса доколко и как смислено могат да се използват технологиите в съвременното образование, обясни проф. Цоков. Той обърна внимание, че те могат да имат както положително въздействие, така и негативен ефект – например може да доведат до понижаване на вниманието на учениците и на резултатите им. „Затова този баланс е толкова важен и всяка крайност би била вредна“, посочи министърът.

На първото си заседание работната група обсъди насоки за използване на изкуствения интелект в образованието. Фокусът е как той да служи на учителите и да подпомага тяхната работа. „Това е една голяма задача, която стои пред съвременното образование“, изтъкна проф. Цоков. Предстои да се анализира как се променя дизайнът на обучението при използване на изкуствен интелект и нови технологии в класната стая, в залата в университета и при самостоятелното обучение и как това променя методите и подходите в работата на преподавателите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *