Стипендията за усъвършенстване на медийната грамотност е предназначена за учители в среден и гимназиален курс. Тя предлага уникална възможност за учители да усъвършенстват своите умения и знания в областта на медийната грамотност.

Програмата е с продължителност от 6 седмици и се провежда ежегодно. Кандидатите трябва да имат отлично владеене на английски език и минимум 3 години опит в обучението. Срокът за кандидатстване е 29 март.

Стипендиантите имат възможността да посещават академични лекции в приемащ американски университет, да работят в екип с колеги от други страни и да участват в наблюдение и практика в местни средни училища. Темите могат да включват разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни способности на ученици и колеги.

Програмата осигурява двупосочен билет, настаняване и дневни разходи. Кандидатите трябва да имат резултат от тест TOEFL.

Кандидатстването включва подаване на онлайн апликация, разрешение за отпуск от училището, институционална препоръка от прекия ръководител и паспортни данни.

Бъдещите участници в програмата трябва да са осведомени, че здравната обстановка, наличието на консулски услуги и международни рейсове, както и институционалните оперативни решения на САЩ, могат да окажат влияние върху възможната за пътуване до САЩ и параметрите на участието.

Това е страхотна възможност за учители да получат финансиране за обучението си, да получат квалификация от престижен университет в САЩ, да участват в образователен и културен обмен, да създадат ценни контакти и да развият своята осведоменост и критично мислене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *