Стартира модернизацията на 144 професионални гимназии

В 144 професионални гимназии в 28-те области на страната ще бъде извършена цялостна модернизация и обновяване на образователната инфраструктура.

Средствата, които ще бъдат вложени, са 166,5 млн. лв., и са осигурени по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, заяви днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков  на пресконференция в Министерството на образованието и науката (МОН). Той посочи, че МОН е бенефициент по осем договора за безвъзмездна финансова помощ. По тях ще се извърши обновяване на 102 професионални училища. Останалите 42 гимназии ще бъдат модернизирани със средства по договори, сключени с 31 общини, сред които Бургас, Велинград, Нова Загора, Стара Загора, Хасково, Силистра и други.

„Гимназиите са избрани по методология, като сред критериите е броят на учениците, които ползват материално-техническата база“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Допълнително са приориизирани региони и професионалните направления, като техническите професонални направления, “Строителство и геодезия“, „Селско  и горско стопанство“ и “Ветиринарна медицина”, добави Вълчев.

В 102-те професионални гимназии, които ще се реновират по договорите, сключени с МОН, се обучават близо 51 000 ученици в 32 професионални направления. Най-много са учениците в направленията „Електроника и автоматизация/Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства/Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“.

„Надяваме се, че ремонтите ще обхванат периода май-септември 2018 г, за да има по-малка реорганизация на учебния процес“, подчерта министър Красимир Вълчев.

Строително-ремонтните дейности ще обхванат учебни корпуси, общежития към гимназиите, работилници, лаборатории и кабинети за професионално обучение. Ремонт на учебните корпуси ще има в 95 гимназии на стойност 59 063 931 лв. Предвижда се сградите да бъдат санирани. Където е необходимо, ще бъдат подменени дограмите, осветлението и енергоносителите, а на покривите ще бъде положена изолация. В някои сгради ще бъдат изцяло подменени електро, ВиК и отоплителните инсталации. Ще бъдат сложени нови настилки и врати, а санитарните възли ще се ремонтират и боядисат.

Модерно обзавеждане ще бъде закупено в някои класни стаи и кабинети. В 13 гимназии ще има ремонт на общежитията на стойност 7 220 000 лева, а работилниците, лабораториите и кабинетите за провеждане на професионално обучение в голяма част от училища ще получат ново оборудване. В 58 гимназии е предвиден и ремонт на работилниците и лабораториите. Във всичките 102 училища ще се осигури достъп за хора с увреждания.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани близо 20 млн. лева в подобряване условията за спорт в професионалните гимназии. Ще бъдат изградени 8 нови физкултурни салона, а други 59 ще бъдат ремонтирани. Реновиране на спортни площадки ще има в 67 гимназии, а на прилежащи дворни пространства – в 79.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обобщи, че по оперативната програма Министерството на регионалното развитие инвестира 624 млн. лв. в цялостната модернизация на образователна и спортна инфраструктура на общо 416 учебни заведения с 255 269 деца и младежи. „Това прави инвестиция от 2444 лв. за всяко дете. Целта е създаване на красива и здравословна учебна среда за подрастващите, защото това е неразделна част от съвременните изисквания за качествено и модерно образование“, допълни министър Нанков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *