Стартира лятната практика на Experian

0

Shot of businesspeople having a meeting in a boardroom

За шеста поредна година се организира лятната практика на Experian, световен технологичен лидер в сферата на информация и аналитични решения. В българския офис се намира над 20% от аналитичния капацитет на компанията.

Лятната практика на Experian ще се проведе в периода 9-20 юли. Тя е насочена към бакалаври след втори курс или магистри по Математика, Иконометрия, Статистика, Финанси или сходна специалност.

По време на Лятната практика на Experian студентите ще приложат знанията си по статистика, като придобият умения по моделиране и разработване на стандартизирани скор карти. Крайната цел е да създадат финансов модел, оценяващ кредитния риск, като се използват реални данни. В Experian се съхранява информация за 918 милиона хора и 107 милиона компании по света, което позиционира компанията като световен лидер в сферата на Big Data.

Най-голямата полза от обучението за участниците е изготвянето на бизнес стратегия и определянето на зависимостите, което подготвя студентите за реалното прилагане на знанията по математика и статистика. Освен това в сферата на технологиите, компанията също развива нови методи за обработка и анализ на данни. В рамките на Лятната практика на Experian студентите ще се запознаят със специално разработения софтуер Modelling Development Studio.

Само през последните 3 години 112 студенти са кандидатствали, а 47 са преминали обучението. Лятната практика на Experian е включена и в учебната програма на магистратурата по Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език, която СУ Климент Охридски предлага съвместно с Experian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *