Курс по дигитално предприемачество за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 12 април. Обучението има за задача да насърчи младежкото предприемачество и да помогне на младите хора с добри идеи да превърнат мечтите си днес в реални проекти утре.

Как младият предприемач да разпознае добрата идея, правилна ли е посоката, в която планира, как да структурира анализите си, от какви ресурси ще има нужда… На тези и много други въпроси отговори ще даде лекторът Жюстин Томс.

Жюстин е дигитален предприемач с дългогодишен опит, като в последните 10 години води редица менторски програми и обучения по предприемачество.

Програмата на курса включва:

12 април 2019, 17:00 – 19.30 ч
– Въведение.
– Защо предприемачество?
– Добри примери за вдъхновение.

13 април 2019, 10:00 – 12.30 ч
– Основи на успеха – изграждане на базови меки умения.
– Генериране на идеи. Верифициране на идеите.
– Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план.

19 април 2019, 17:00 – 19.30 ч
– Формиране на търговска дейност. Отговорности.
– Финансово планиране. Бюджет.
– Създаване на прототип. Дизайн.

20 април 2019, 10:00 – 12.30 ч
– Изготвяне на маркетингов план.
– Презентационни умения. Презентиране на бизнес идея.
– Презентиране. Финални презентации на проектите.

Повече информация е достъпна тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *