Стартира кампанията „Образование за всяко дете“

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания Фантастико, заедно със своите клиенти и служители, отново застава зад каузата на УНИЦЕФ за достъпно и качествено образование за децата със специални потребности.

Кампанията „Образование за всяко дете“ стартира на 2 декември 2021г. и ще продължи до 5 януари 2022г., като ще обхване всички 45 супермаркета от веригата. В периода на кампанията клиентите на веригата ще имат възможност да направят дарение в размер на 1 (един) лев или по-голяма сума на касите при заплащане на закупените стоки. Дарението ще бъде отразено с отделна позиция в касовия бон. Ако някой посетител желае само да дари сума за каузата, също може да го направи на каса без да пазарува в магазина, като срещу дарената сума ще получи касов бон.

Със събраните средства УНИЦЕФ, заедно със свои партньори, ще доразвие и надгради първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната „Подкрепи ме“, чието създаване започна през 2020 г. Децата със специални образователни потребности (СОП) в системата на предучилищното и училищното образование са над 26 000. Всички те се нуждаят от персонализирано обучение, съобразено със специфичните им потребности, както и от подходяща и добре планирана подкрепа за личностното им развитие. Платформата предоставя безплатни образователни и терапевтични ресурси в подкрепа на децата, като в същото време осигурява пространство на специалистите в сътрудничество с учителите и родителите, да планират и реализират работата с всяко дете на базата на индивидуален и диференциран подход. Тя разширява възможностите на децата със СОП за допълнителна подкрепа в цялата страна, особено в условия на пандемия. Платформата е интегрирана в цялостната база с ресурси на Министерство на образованието и науката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *