Среща с Георги Мишев и книгата “77 и половина чудни растения”

0

„77 и половина чудни растения. Народна вяра, магия и лечение“ e първото по рода си издание в България, което засяга в пълнота ролята на растенията в народната ни култура. В книгата има подробно описание на употребата на 77 растения в старите обреди,  рецепти за приложение на тези растения спрямо техните свойства и според древните традиции, както и десетки снимки.

Част от растенията, включени в „77 и половина чудни растения. Народна вяра, магия и лечение“  са широкопознати, а други са били известни основно на носителите на магическото знание. Д-р Георги Мишев представя официалното название на растението (вкл. латинското му име), последвано от имената, под които е познато в народната ни медицина, кратко ботаническо описание (придружено с цветна снимка), насоки за приложенията му, вкл. свързаната с това обредност според палеографските и етнографските данни. Тази информация е допълнена със специалната рубрика на Елионора Недялкова емпиричния опит на фитотерапевта Елионора Недялкова („Из опита на фитотерапевта“), за противопоказанията, указания за приготовлението и дозировката на лекарството.

Броят на включените видове е продиктуван от разпространено сред българския народ предание, че след като човекът бил сътворен от кал и оставен да съхне, дяволът надупчил тялото му, а тези дупки Бог запушил с различни треви. Дупките и тревите били 77 и подкрепили и тялото, но и душата на човека, защото така я съхранили в тялото.

Въпреки това винаги се намирала болест или пролука, през която душата да го напусне. За тази половин болка имало половин билка, която била непозната, но се откъсвала и откривала по специален начин.

Този, който вече е събрал нужните 77 растения, трябвало да намери и половинката билка. За целта събиращият затварял очи и с ръце зад гърба си откъсва произволно растение, което след това с нож разрязва на две половини. Едната половинка се считала за дадена от добрата случайност и се ползвала като добавка към останалите 77.

„Нека всеки открие своята половинка билка, която – благодарение на добрата съдба, да бъде в помощ на тялото и душата.“, пожелава на чителите Георги Мишев. Знание за останалите 77 чудни растения носи книгата, която отваря врата към магията на растенията и към света на нашите предци; към частта от вълшебното познание за Природата, което те са ни завещали.

„Текстовете в „77 и половина чудни растения. Народна вяра, магия и лечение“ запознават съвременния читател с най-характерните черти в обредността, вярванията и лечебните практики на българския народ. За предците ни растенията са били не само материален дар, а също символи и духовни същности. Книгата припомня и разказва за тези вярвания, празници и ритуални действия, които основно са част от българската традиционна култура, но по пътищата на културното сътрудничество са преминали и в съседните на нас народи.“

Георги Мишев е доктор в областта на културно-историческото наследство, с фокус върху изследване на античните религиозни практики, магическите ритуали и обреди на народите на Балканите. Член на международното общество за етнология и фолклор, автор на редица публикации по тематиката на български и на чужди езици и е участвал в редица национални и международни конференции (Англия, Австрия, Русия, Виетнам). Георги Мишев има изключителни познания за ролята на растенията в българския фолклор, магическите обреди и вярвания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *