Спират семейните помощи за дете, което не посещава училище или детска градина?

0

Управляващите от ГЕРБ предлагат да се спират семейните помощи за дете, което не посещава училище или детска градина.

Депутати от партията са внесли за обсъждане в Народното събрание законопроект с такова предложение.

Зам.-председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Светлана Ангелова обясни, че в рамките на един месец от една учебна година, ако са допуснати отсъствия повече от три дни за дете, което посещава редовна форма на предучилищно образование, и отсъствие от 5 учебни часа за ученик, семейството се лишава от месечна помощ за дете до навършване на 18 години или до завършване на средно образование.

Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия по образование, коментира, че това е крайна мярка, но тя цели да предотврати ползването на вратички и изключения. Тя уточни, че  не е редно да бъде възприемана като санкция, а напротив – начин да се утвърди училището като “обществена и най-висша ценност”.

По думите на ресорния министър Красимир Вълчев, непосещаването на училище е главен проблем в цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *