Софийският университет удостои с Доктор хонорис кауза Ким Хьонг-О

Софийският университет „Свети Климент Охридски“ удостои с почетната степен „Доктор хонорис кауза“ негово превъзходителство Ким Хьонг-О, по време на церемония, която се проведе в петък, 29 април в Аулата на Софийския университет. На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дин Иван Илчев, деканът на Факултета по математика и информатика проф. дмн Иван Сосков, деканът на Философския факултет доц. д-р Александър Димчев, посланикът на Република Корея в България Н.Пр. Чън Би-хо, депутати от Народното събрание и представители на Министерския съвет. Г-н Ким Хьонг-О изнесе академично слово на тема „Да се отворим към динамичното бъдеще с IT”.

Предложението за удостояване с почетната степен е направено съвместно от Факултета по математика и информатика и Философския факултет на СУ. Както винаги в такива случаи е освен конкретните постижения на удостоения е важна и ролята му за СУ. Измежду другите причини за това, най-главната е в сериозните заслуги на г-н Ким Хьонг-О, за създаването на Българо – Корейския Център за IT Кооперация (ITCC), решение за което беше взето именно по времето на неговото председателство в Парламента на Корея. Създаденият в България център е първото такова звено в страна от Европейския Съюз и шестото в света. То е от особено значение за страната ни, поради възможността да почерпим опит от Корея, която според световни класации е на първо място в света в областта на електронните услуги (е-government) през последните три години. До момента финасирането на Центъра от страна на Парламента на Корея е в размер на 1 милион щатски долара. Центърът се намира в Софийския университет.

„Очакваме ролята на Центъра, a оттук и на Софийския университет, да нарастне значително след последните действия на правителството, поставящи приоритетно значение на електронното управление. Убедени сме, че силната подкрепа от страна на Корея би увеличила значително шансовете на страната ни да се развива като модерна държава със силно електронно правителство“ – посочи проф. дмн Недю Попиванов, Генерален директор на центъра.

Той добави, че привличането на специалисти и ноу-хау от Корея, както и финансовата подкрепа от приблизително 1 млн. щатски долара в България, е безспорно постижение на СУ. „Засилената международна активност на ръководството на Софийския университет в Република Корея доведе до повишен интерес на корейската страна към България в ИТ сектора. Университетът беше разпознат като надежден образователен партньор със значим изследователски капацитет. Някои аспекти от международната дейност включиха визита на ректора на Софийския университет в Република Корея, посещението в СУ на Председателя на парламента на Република Корея, активна политика на посланика на Република Корея в България за сътрудничество между СУ и корейски университети и ИТ фирми, както и посещения, срещи и инициативи на представители на корейски университети в СУ и обратно“ – добави проф. дмн Недю Попиванов. Според него, съществена роля за това развитие е изиграла и активната позиция на бившия корейски посланик в България н.пр. Kim Myon Jin, който на практика след многократни консултации и обсъждания с ректора на СУ проф. Иван Илчев и проф. Недю Попиванов е успял да повлияе за привличане на вниманието на корейската страна към такъв проект.

Ползите от проекта за самия университет са големи. Те започват със съвместното сътрудничество в областта на най-модерните високи технологии с водещи корейски университети и фирми. Освен това центърът в СУ вече се превръща в медиатор и основа за международно сътрудничество между български и корейски учени и фирми. Големи са и ползите за страната, поради сериозния тласък в развитието на научно-изследователския и административен капацитет на изследователските организации в България и сътрудничеството им с правителствени и бизнес сдружения, което е основополагащ европейски принцип за съвременната икономика на информационното общество. Освен възможностите за сътрудничество на българските ИТ фирми с водещи южнокорейски партньори, проектът спомага и за увеличаване на доверието във възможностите на българската икономика и ИТ бизнеса за производство на качествени конкурентоспособни стоки и услуги на европейския пазар. Освен това проектите, координирани от подобен съвместен център, ще послужат за утвърждаване на прозрачното управление в България, както и за повишаване на административния капацитет и квалификация на държавната администрация за осигуряване на модерни услуги. Очаква се работата на центъра да спомогне и за развитието на електронното управление в целия Балкански полуостров.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *