След второ класиране в ПУ „Паисий Хилендарски“ са заети 86% от местата

0

Местата по държавна поръчка в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ след второ класиране са запълнени до 86%, което съответства на 2706 нови студенти, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Христо Крушков. Той уточни, че в сравнение с миналата година процентът е нараснал с 13 на сто – през 2016 г. след второ класиране са записани 73% от бъдещите първокурсници.

 

Днес, 25 юли, висшето училище обявява третото си класиране, а срокът за записване на приетите по него е от 26 до 28 юли включително. Всички условия за записване, както и свободните места по специалности са публикувани на сайта на Пловдивския университет: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/

 

Към момента заетите места в направленията от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, в редовно обучение, са над 83%. Изключение прави само „Политология“ – запълнени са 48,28 на сто от бройките. Най-високият процент е за направление „Психология“ – 98,89%. В „Икономика“, „Право“ и „Администрация и управление“ запълването на местата е съответно до 97,35%, 97,32% и 94,74%. За „Социология, антропология и науки за култура“ заетостта е 88,46, а за „Социални дейности“ – 83,33%.

 

При хуманитарните науки нацяло са запълнени местата за  редовна форма на бакалавърските филологически програми, като тези в „Теология“ – още след първо класиране. В направления „История“ и „Философия“ заетите места са съответно 73,33% и 86,67%.

 

Нацяло, още след първото класиране бяха запълнени местата в направленията от област на висше образование „Изкуства“ – „Изобразително изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“, а за „Актьорство за драматичен театър“ изпитите традиционно ще се проведат през м. септември в три кръга, разпределени последователно в три дни – 11, 12 и 13 септември. Класирането ще излезе един ден след обявяването на резултатите.

 

При педагогическите науки местата по държавна поръчка в редовна форма са изпълнени до 79% в направление „Педагогика“ и до 65,04% в направление „Педагогика на обучението по…“. В задочна форма традиционно местата се запълват по-бързо, затова в същото направление вече са заети всички обявени места за „Педагогика“ и  95,24% в   „Педагогика на обучението по…“, коментира зам.-ректорът проф. д-р Христо Крушков.

 

Направление „Психология“ е и сред най-желаните задочни форми – местата за него също бяха запълнени след първо класиране. Голям е интересът и към задочно обучение в направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“, затова и след второ класиране техният държавен прием е нацяло изпълнен.

 

При техническите науки по-голямата част от местата вече са заети. В Направление „Комуникационна и компютърна техника“ са се записали 82 на сто от бъдещите първокурсници по държавна поръчка, а в „Биотехнологии“ – 90%.

 

Тенденциите в национален мащаб от последните години най-ясно се наблюдават в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“, смята проф. Крушков. Безспорно голям интерес има към двете форми на обучение в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. В редовна форма са запълнени всички места, а в задочна – 99,50%. При биологическите науки след второ класиране са заети 74,44% от местата в редовно обучение и 70% – в задочно. Запълнени са половината от редовните и половината от задочните бройки в направление „Физически науки“. В редовна форма на специалностите от направление „Химически науки“ приемът е изпълнен до 53%, в задочна форма – едва до 27%. За „Математика“ са запълнени само 37%, което обаче отговоря на 19 свободни места от обявените 30.

 

Наред с обявените записани след второ класиране 2706 нови студенти, в ПУ „Паисий Хилендарски“ има и 184 първокурсници, които са избрали платено обучение.

 

Очакванията са след трето класиране, както винаги досега, да се запълни над 90% от държавния прием на висшето училище, сподели зам.-ректорът проф. д-р Христо Крушков. Той припомни, че през последните години ПУ „Паисий Хилендарски“ бе единственият държавен университет от класически тип, който успяваше да изпълни почти до 100% обявения си акредитиран прием.

 

През м. юни т. г. Пловдивският университет бе обявен за водещо висше училище по време на националния форум „Предизвикателства пред държавните висши училища в България за успешна реформа: уроци от миналото и поглед към бъдещето“ на синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ. Призовото място бе отредено заради прилаганите от ректора проф. д-р Запрян Козлуджов и неговия екип добри практики на управление.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *