Семинар за виртуални лаборатории и дистанционно обучение се провежда в ТУ София

ТУ СофияНа 16 септември от 10 ч. в Библиотечно-информационния център на Техническия университет в София започва семинар на тема “Приложение на концепцията за виртуалните лаборатории в дистанционното обучение”.

Семинарът се организира във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети”, чийто координатор е Факултетът за английско инженерно обучение.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на обучение в университетите чрез интегриране на съвременни форми за управление на знания и преподаване. По-конкретно се цели създаването на система за управление на знанията и внедряване на иновативни електронни форми за обучение, достъпни през мобилни устройства като интелигентни телефони, таблети и др.

Програмата на събитието включва представяне на концепцията за виртуалните лаборатории и анализ на резултатите от обучението на студенти в този тип среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *