Семинарът „Към същността“ провокира младите хора да споделят емоциите и преживяванията си

teen_programaНаталия Николова и Милена Ненкова от фондация „Същност“ вече 10 години работят в сферата на личностното развитие като психолози, терапевти и водещи на семинара „Към същността“ за младежи от 14 до 18 години. През 2012 година стартира и един по-голям техен проект – програмата за младежи „ТийнЩайн“.

Какво представляват тези семинари?

Наталия: Семинарът „Към същността“ за тийнейджъри има групов формат. В него за кратко време се отваря пространство за интензивна дискусия и изследване на различни въпроси, които са актуални за младите хора.

Темите, които разглеждаме са различни. Те касаят взаимоотношенията с най-близките ни хора от семейството и приятелите ни, минават през предразсъдъците и стереотипите, които ни ограничават и стигат до целите и мечтите ни и всичко, което ни пречи да ги постигнем.

Основната ни цел е да провокираме младежите в няколко посоки. От една страна да намерят смелост да споделят за преживявания, ситуации, емоции, които в психологията могат да бъдат наричани „травматични”. Това са загуби, раздели, вътрешни терзания и колебания, с които всеки човек се сблъсква. От друга страна създаваме място, подобно на лаборатория. В него забавяме темпото на ежедневието, излизаме от роботизираните поведения и ги разглеждаме като през лупа…наблюдаваме себе си, реакциите си, начините, по които общуваме и се свързваме с другите хора, опитваме нови поведения и отново наблюдаваме до какво водят те.

Използваме различни психологически методи, които са игрови и забавни. Основният ни подход е учене чрез преживяване, в който разиграваме актуални ситуации, които провокират автоматичните ни поведения също както и в реалността. След това споделяме и анализираме в свободна дискусия, където учим един от друг и получаваме разбиране.

Как възникна идеята за организиране на семинари за тийнейджъри?

Наталия: Когато за първи път бях на такъв интензивен семинар, в който имах възможност да наблюдавам себе си и начините, по които взаимодействам с външния свят, бях излязла вече от тийнейджърската възраст. Спомням си много ясно колко размишлявах върху отговорите, които намерих и върху новите въпроси, които възникнаха от новото познание за мен самата. Тогава питах себе си: „ Какво би се случило и какъв би бил животът ми, ако всичко това го бях разбрала няколко години по-рано, докато още бях тийнейджър?”

От този въпрос тръгнахме и няколко години по-късно, когато заедно с Десислава Стойкова работихме по един проект, насочен към деца, лишени от родителски грижи. Негов основен фокус беше самопознанието, изследването на силните и слабите лични качества и характеристики. Опитът, който натрупахме, работейки с над 200 младежи тогава, ни даде куража да стартираме и семинарите „Към същността“ за тийнейджъри.

По-късно, когато Десислава реши да поеме друг житейски път, с Милена доразвихме семинара и продължихме да го организираме и провеждаме. Заедно с нея, стартирахме младежката програма „Тийнщайн”. За нея, основен провокатор бяха самите младежи. Видяхме, че няколко дни не са достатъчни, те имаха нужда да продължат да споделят, да изследват и получават информация за нещата, които ги вълнуват. За това в младежката програма два пъти месечно се събираме и разглеждаме различни теми, идеите за които идват от самите тийнейджъри. Говорим си за любовта и връзките, за различни емоции, които преживяваме, както и за по-глобални теми, свързани с екологията и опазването на околната среда, храненето, взимането на решения, говорене пред публика, финансова грамотност, кариерно развитие, предприемачество и др. За част от темите каним и външни специалисти, които споделят своя опит и преживявания с групата.

Кога ще се състоят следващите семинари?

През 2015 година първите дати за Варна са от 15 до 19 април, а за София – от 23 до 26 април.

Какво е мнението ви за нагласите сред младите хора? Как гледат те на работата, обучението, обществото, собственото си бъдеще?

Милена: Много популярно днес е мнението за младежта като апатична, с липсващи ценности и интересуваща се само от материални стимули. За разлика от това, младите хора, с които ние се срещаме, са носители на съвсем друга тенденция. Това са много будни и осъзнати хора, които са наясно със своите поведения и цели и са готови да поемат отговорност за своя живот. Те гледат на обучението и образованието като на процеси на изграждане на ресурси и търсене на истинското призвание, чрез което ще имат най-голям принос към цялото ни общество.

Момчетата и момичетата, с които ние комуникираме по време на семинарите и младежката програма, не са представителна извадка за цялото поколение, но силно ни радва фактът, че съществуват такива тийнейджъри – изпълнени с доброта, смелост, човечност, разнородни таланти и интереси и желание да ги споделят с хората около себе си.

С какво могат вашите събития да допринесат за това младежите да водят по-осъзнат и по-щастлив живот?

Милена: Осъзнаването е следствие от концентрация и самонаблюдение. А щастието е резултат от нашия избор. По време на семинарите и младежките ни дейности това е наш основен фокус – уменията за самонаблюдение, осъзнаване на силните и слабите ни страни, познаване на собствените ни чувства и потребности. Когато знаем какво правим и кои стратегии не работят, имаме възможност да ги променим към по добри и по-работещи такива. Това повишава качеството на живота ни.

От нас се изисква да ни стиска. Защото е въпрос на кураж да спрем да обвиняваме държавата, родителите, училището и всички обстоятелства за нашите провали и да поемем отговорност за успеха си, като кажем „От мен зависи, аз създавам моя собствен живот и следвам мечтите си!“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *