Ромските ученици масово се връщат в клас след тестване за COVID-19 два пъти в седмицата. Това показват данни от проучване на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ сред училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“.

В анкетата са участвали 127 училища, голяма част от които обучават ромски деца. В повече от половината от тях – 54.33%, присъствено се обучават всички паралелки в начален етап. В 19,69% от училищата са се върнали само част от паралелките. В други 5.51% занятията в клас се възобновяват тази седмица, тъй като родителите са дали съгласие за тестване на децата преди дни. В 20% от училищата все още няма присъствен учебен процес.

74% от включените в проучването училища са в села, а останалите се намират в общински и областни центрове.

В две трети от училищата всички или почти всички родители са позволили малките ученици да бъдат тествани. Във всяко четвърто училище са се съгласили между 50 и 75% от родителите. Само в 6 от анкетираните училища нито един от родителите все още не е декларирал желание за тестване.

От център “Амалипе“ отчитат, че броят на родителите, които искат децата им да бъдат в училище след изследване за COVID-19, непрекъснато се увеличава. Повишаването на желаещите е резултат от усилията на медиатори и учители на терен. На места директори са организирали демонстрации на тестване на открито, за да могат родителите да се убедят в безопасността на процедурата.

В училищата с концентрация на уязвими групи почти не съществува проблем с участието на учителите и непедагогическите специалисти в тестването. В 85.4% от образователните институции са се включили всички преподаватели, а в 87.40% са участвали и всички непедагогически специалисти. Не са изключение и ромските родители, които помагат при тестването като доброволци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *