Родители стават партньори на учителите в 174 училища, кандидатствали по Национална програма „Заедно за всяко дете“. Плавният преход от детската градина в училището, кандидатстването след VII клас и последващото професионално ориентиране са само част от проблемите, по които те ще работят заедно.

Срещите между родители, ученици и учители стартират от 15 септември и ще продължат до 30 юни 2023 г.  Те са по модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ на националната програма и се провеждат след заявен интерес от страна на родителите по предварително посочени от тях  теми. И тази година училищата се насърчават да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

Българските празници и обичаи, здравословното хранене, емоционалното състояние на учениците, стимулирането им да четат, начините за изграждане на навици за успех при децата, решаването на конфликтни ситуации също са сред темите, които вълнуват родителите и са предложени от тях за предстоящите срещи. Планира се те да се осъществят под формата на беседа или лекция, а някои и като спортни мероприятия. Част от училищата са поканили външни лектори и педагогически специалисти от училището, като участието им е съобразено с темата.

Предвидените средства по модула са в размер на 500 000 лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *