Райфайзенбанк стартира партньорство със Софийския университет

Райфайзенбанк стартира проект в сътрудничество със студенти от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от специалността „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“. Екип на банката представи реален практически казус в сферата на Big Data/Advanced Analytics, свързан с кредитните карти.

Върху тази задача студентите ще работят по време на семестъра, а разработилите най-добрия модел за обработка на големи бази данни ще имат възможността да представят работата си пред управителния съвет на Райфайзенбанк и да тестват модела си в реална бизнес среда.

„Даваме възможност на студентите да тестват знанията си в практиката. Ние като бизнес, от своя страна, можем да използваме иновативно решение на младите хора в областта на анализа на големи бази данни“, коментира Даниел Алексиев, началник отдел „Дигитално банкиране и Иновации“ в Райфайзенбанк.

Проектът за сътрудничество със Стопанския факултет е част от инициативата на банката Тинк танк (Think Tank), която обединява служители от различни отдели, с цел прилагането на иновации и нови технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *