Разкриват филиал на Русенския униерситет във Видин

ruse

Филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще бъде открит във Видин, реши на днешното си заседание Министерски съвет. Такова предложение бе внесено от ръководството на висшето училище, а впоследствие проектът получи „зелена светлина“ и от Националната агенция за оценяване и акредитация.

В новата структура ще е достъпно обучение в редовна и задочна форма за придобиване на степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионалните направления „Педагогика на обучението по…“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“.

От ВУЗ-а се надяват, че предвид липсата на специалисти за индустрията, енергетиката, транспортната инфраструктура и аграрния сектор във Видинско, тази стъпка ще спомогне за набирането на висококвалифицирани кадри с висше образование за по-устойчивото развитие на региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *