Развитието на научно-изследователските кариери в бизнеса ще обсъждат на конференция във ВСУ „Черноризец Храбър“

0

 

 

Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще 2019“ (Science and Business for Smart Future), организирана за трети път от факултет „Международни икономика и администрация“ на Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, ще се проведе на 14 и 15 юни 2019 г. в университета.

По време на форума ще бъдат дискутирани изследователски практики в полза на бизнеса, партньорството на университети и фирми, създаването и включването наизследовяателски групи. Ще бъдат представени партньорски  междудисциплинарни изследвания в областта на медицината и компютърните науки.

Специален акцент на конференцията ще бъдат научно-изследователските кариери и развитието на изследователски екипи за целите на бизнеса.  Студенти и докторанти ще представят в постер-сесии реални бизнес-проекти, разработени в бакалавърската програма „Информатика и компютърни науки“ и в магистърските програми по „Предприемачество“, „Архитектура“, „Кръгова икономика“, „Софтуерно инженерство“, „Киберсигурност“ и „Data Science“. В конференцията ще участват и ученици от елитни варненски гимназии, поканени да се включат в изследоватеслките групи, които ще бъдат представени и ще участват в научно-изследователски стажове в университета през лятото.

Екип от професионално направление „Информатика и компютърни науки“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ работи в партньорство с екип от катедра „Анатомия и клетъчна биология“ на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна по анализ на биомедицински изображения. Екипът на ВСУ изследва възможностите за приложение на различни алгоритми, вкл. с използване на невронни мрежи за ускоряване на процеса за анализ на медицински изображения. Целта на съвместната работа, е ускоряване на специфичните медицински изследвания.

Съвместната изследователска работа между Варненския свободен университет и бизнеса ще бъде демонстрирана с линията „умни“ облекла, разработена от варненската фирма „Квантерал смарт облекла“, идеята за които се ражда на същата конференция през миналата година.

Сред интересните демонстрации в панела „Open Smart City“ ще са иновативните решения както за „умни“ домове, така и за „умни“ паметници, разработени от студентите от специалност „Информатика и компютърни науки“ и „Архитектура“.

По време на откриването на конференцията ще бъдат връчени дипломи за завършена магистърска степен на двама български студенти, завършили бакалавърски степени в Дания. Те избраха ВСУ „Черноризец Храбър“, в който учиха със стипендии от датското правителство и завършиха специалности „Data Science” (Нели Чакърова) и „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ (Ростислав Димитров).

 

Медиен партньор на събитието са водещите издания в областта на информационните и комуникационни технологии в България, част от ICT Media – „Computerworld“ и сп. CIO.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *