Първо класиране в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2017

0

Първото класиране в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация беше публикувано днес.

По програмата бяха обявени над 1200 стажа в 44 професионални направления. Програмата предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

В първото класиране могат да потвърдят стажа си само кандидатите, класирани на първо място. Потвърждението се извършва онлайн чрез личния профил на студента в портала http://staj.government.bg/. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на първо място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да проведе. Студент, който е класиран на първо място, но не потвърди стажа си до 4 юни 2017 г, 23,59 ч., отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.

Второто класиране по програмата ще бъде обявено на 8 юни 2017 г.

Продължителността на стажовете е от 10 до 45 работни дни, а периодът за провеждане е в месеците юли, август и септември.

До момента по програмата стаж са провели над 2500 студента в цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *