Първият български AI модел BgGPT ще стартита безплатно за всички на 3 март

0

INSAIT представи официално днес BgGPT – първият отворен голям езиков модел с изкуствен интелект от последно поколение, създаден за българската държава, потребители, публични и частни организации. В събитието взеха участие министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф. Георги Вълчев, Ролф От, шарже д’афер на Швейцарската конфедерация, проф. Мартин Вечев, научен директор на INSAIT и инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT.

„Представянето днес на българския ChatGPT е една много важна крачка не само за научноприложните изследвания в България, но и за развитието на българските научни организации и на българското образование“, каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. По думите му разработеният от INSAIT модел на изкуствен интелект ще даде възможност за прилагането на тази технология в българското училищно образование и в университетите. „Ние можем да предоставим тези ресурси в Дигиталната раница, за да се надгради тя с BgGPT и оттам всяко училище да може да има своя система, свързана с изкуствен интелект и възможност за персонализиране на образованието. Това е една огромна възможност за развитие и подобряване на качеството на българската образователна система“, посочи министър Цоков. Той акцентира и на важността от разработване на функционалности за училищата и университетите, с които да се разпознават материалите, разработени с изкуствен интелект.

GPT технологията е върхова точка в развитието на изкуствения интелект, която революционизира начина, по който обществото взаимодейства с информацията и езика. От INSAIT посочват, че BgGPT e специално обучен за спецификите на българския език, което ще позволи създаването на приложения и решения в полза на българското образование, бизнес, здравеопазване, публична администрация и други. В първата си версия моделът е обучен върху над 3 милиарда изречения и се състои от 7 милиарда параметъра.

С обявяването на BgGPT, INSAIT декларира, че дава начало на поредица от отворени езикови модели за изкуствен интелект на български език, които ще се развиват в института. За разлика от други подобни платформи (ChatGPT, Bard, Bing и други), BgGPT не е корпоративна собственост и ще може да бъде свободно използван от българските публични и частни организации. Стратегическо преимущество за националната сигурност на България е и че данните за създаване на модела не се споделят с чужди корпорации, а остават в държавата и българските организации.

BgGPT ще бъде напълно достъпен на 3 март на адрес https://bggpt.ai. Междувременно ще могат да се правят регистрации от потребители за получаване на предварителен достъп, но той ще бъде даван приоритетно на научни, образователни, публични и бизнес организации. За да продължи да развива споделеното ползване на модела и неговите приложения, екипът на INSAIT започва и серия от разяснителни срещи и събития с технологичната общност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *