Първата онлайн платформа в България, посветена на историята на изкуството и детското творчество

 

 

Artkidbox.com e интерактивна образователно-творческа платформа, която включва иновативни и интердисциплинарни подходи за представяне на изкуството пред детска аудитория. Малчуганите имат възможността да се запознаят с най-известните художници и техните творби по интересен и увлекателен начин.

Идеята на проекта е да представи историята на изкуството по леснодостъпен начин:  чрез забавни, увличащи въображението игри, чрез изразните средства на новите технологии, чрез вдъхновяващи разкази за художниците и времето, в което са живели. Желанието ни е да въведем децата в чудния свят на изкуството по един напълно естествен за тях начин.

Историята на изкуството ни предлага богата палитра от образователно-творчески предизвикателства. Най-важната цел, която проектът си поставя е да предостави на децата богата палитра от познания и творчески умения в областта на изкуството.

Вродената необходимост на детето от изкуство трябва да бъде развивана и поощрявана по време на неговото израстване. Така то изгражда умения, на които може да разчита през целия си живот – сръчност, изобретателност, комбинативност. Познанията за изкуството обогатяват културата и създават предпоставка за интереси, които могат да бъдат развивани в по-зряла възраст.

Проектът си поставя за цел да предизвика визуален, образователен и творчески интерес  към изкуството в децата от 7 до 15 годишна възраст.

Желанието ни е да подпомогнем домашното образование на децата в България чрез визуални материали и интересни практически задачи.

В по-общ аспект, проектът има за цел да създаде млада публика с траен интерес към изкуството и културата в България.

Проектът е насочен не само на децата, но и към възрастните, които желаят да опознаят историята на изкуството. Родителите, преподавателите и всички любители на творческите занимания имат възможност да се запознаят с различни изобразителни техники и любопитни практически задачи с които да ангажират вниманието на малчуганите у дома или в училище.

 

Образователно-творческата платформа artkidbox.com е единствена по рода си в България и е разработена от екип от специалисти в областта на изобразителните и приложните изкуства.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на програма „Творчески инициативи” на Национален фонд „Култура”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *