Пуснаха информационен сайт за студентско кредитиране

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) съвместно с Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) инициираха създаването на http://www.studentskicredit.eu/ – Интернет сайт, съдържащ актуална информация за студентското кредитиране и стъпките за кандидатстване за студентски кредит.

Сайтът е разработен в помощ на настоящите и бъдещи студенти, решили да се възползват от финансова подкрепа, за да продължат своето образование и да инвестират в бъдещето си. В момента три банки в страната обслужват кредитирането на студенти и докторанти – Банка ДСК, Райфайзенбанк (България) и Алианц Банк България.

Специализираната Интернет страница е част от национална кампания на НПСС и МОМН за популяризиране на студентското кредитиране под мотото “Инвестирай в образованието си”, като са отпечатани над 5 000 плаката, които са разпространени във висшите училища и общежитията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *