„Психология“ е най-желаната специалност в Алма Матер

0

Софийски университетСофийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите за учебната 2014/2015 г. Кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище, са 8 292. Най-много са кандидатите, посочили като първо желание специалност „Психология“, съобщават от пресцентъра на Алма Матер. На второ и трето място са специалностите „Право“ и „Софтуерно инженерство“, следвани от „Предучилищна и училищна педагогика“, „Медицина“, „Английска филология“, „Социални дейности“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Фармация“ и „Публична администрация“.

От 16 юли до 18 юли 2014 г. новоприетите студенти имат следните възможности: да се запишат в специалността, в която са класирани на първия етап. Документите за записване могат да бъдат закупени в книжарниците в Ректората. Освен тях трябва да бъдат представени оригиналът на дипломата за средно образование, лична карта, документ за платена семестриална такса и три паспортни снимки; да потвърдят в специалността, в която са класирани на първия етап – при потвърждаването се депозира оригиналната диплома за средно образование в съответния факултет или да се запишат в специалността, в която са приети. Приетите по първото си желание кандидати се записват в специалността, без право да потвърждават за участие в следващи класирания. Неприетите от първия етап кандидати участват автоматично в следващия етап на класирането.

Вторият етап на класирането ще бъде обявен на 22 юли 2014 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. От 23 до 25 юли 2014 г. включително класиралите се от втория етап кандидати трябва да потвърдят или да се запишат в избраната специалност. На 29 юли 2014 г. ще бъде обявен третият етап на класирането. Записването за него е окончателно и трябва да бъде направено в периода 30 юли – 1 август 2014 г. включително.

За първи път тази година студенти-членове на Студентския съвет ще съдействат при записването на новоприетите студенти във всички факултети на Софийския университет. Досега такава практика имаше само за част от по-големите факултети. Целта е да бъде подпомогната работата на служителите в отдел „Студенти“ и записването да протича максимално бързо и безпрепятствено. Членове на Студентския съвет ще бъдат разположени пред отдел „Студенти“ във всички факултети, в които ще става записването, и ще помагат на първокурсниците при попълването на необходимите документи, ще отговарят на въпроси и ще съдействат при всички възникнали ситуации. Студентите ще помагат на новоприетите си колеги по време и на трите класирания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *