Професионални и онлайн курсове с международно признати сертификати от ТРЕИНСОФТ

TrSoftТРЕИНСОФТ е утвърдила се компания с основна дейност обучение. Издава удостоверения за професионална квалификация с Europass приложенията – международно признати сертификати за проведени курсове и професионални обучения.

Провеждаме практически курсове за:

програмиране и Web – PHP, C++, C#; MySQL, JavaScript, HTML, CSS  и др.
проектиране – AutoCAD, ArchiCAD и др.;
визуализации – 3d Max +V-ray, Maya;
дизайн – Photoshop, Illustrator, In Design;
администриране под Microsoft и Linux;
Реализираме краткосрочни целеви обучения и консултации, които изцяло са съгласувани с нуждите, възможностите и желанията на клиента.
Обученията са фокусирани върху формиране на експертни и професионални знания и умения за оптимизиране на бизнеса:

работа с офисен и специализиран софтуер – Excel, Ms Project и др.;
техники за оптимизиране на дейността и привличане на клиенти;
управление на проекти и екипи;
счетоводство – от начинаещи до одитори;
фирмени обучения по заявка;

Разработваме богата гама от учебни програми за обучения и тренинги в различни сфери на бизнеса и живота. Предоставяме обучение с практика, отговор на нарасналата нужда от съвременно обучение.

Лектори са доказали се професионалисти, адаптиращи обучението за постигане на поставени от клиента цели. Предоставяме дистанционни обученията на български и на английски език.

Клиентите на ТреинСофт споделят висока удовлетвореност след преминат курс, обучение или тренинг.

Конкурентно предимство за всеки в Европейския съюз са Europass приложенията към удостоверенията за професионална квалификация.

Фирмените обучения проведени от ТреинСофт са допринесли за повишаване на ефективността на предприятието и повишаване на печалбите.

„ТреинСофт” е Център за професионално обучение /ЦПО/ – лиценз от НАПОО за 10 професии: „Компютърен график”, „Финансист”, „Офис-мениджър”, „Икономист”, „Оперативен счетоводител”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Техник на компютърни системи”, „Строител”, „Хотелиер”, „Охранител”.

Социална дейност на „ТреинСофт” е ежегодната дарителска акция „Менторство от ТреинСофт” за трима студенти без родители. Стартира всяка година на 1 март.

За повече информация и референции от проведени обучения: www.trainsoftbg.com тел . 02 9200239, GSM: 0895 614150; 0893504003; info@trainsoftbg.com, Skype: trainsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *