Професионалните гимназии ще получат допълнителни средства през 2018 г.

Професионалните гимназии в страната ще получат допълнителни средства към делегираните си бюджети през следващата година. Парите ще бъдат използвани за транспорт на учениците, а част от тях ще се насочат към тези гимназии, които обучават по професионални направления с бъдещ недостиг на кадри за пазара на труда. Предстои да бъде разработен механизъм за разпределението им, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с учители и синдикати от област Варна.

Новата формула за делегираните бюджети на училищата в страната предвижда финансирането да е базирано не само на броя на учениците, а да зависи и от броя на паралелките, както и от спецификата на региона, в който се намира училището. „Тази формула ще се отрази положително в по-голяма степен на малките училища и детски градини, както и на тези в по-малките населени места“, обясни Вълчев.

Очаква се увеличението на средствата за образование през следващата година да е около 400 млн. лв., като училищата ще получат средно с 4% по-големи бюджети. Основната част от допълнителните средства в системата ще отидат за повишаване на заплатите на учителите. За това са нужни 240 млн. лв., а за възнагражденията на непедагогическия персонал – още 32 млн. лв. „Учителите са най-важният ресурс. Предстои недостиг на кадри във всички системи, но ако имаме добри и мотивирани учители, ще преодолеем този проблем“, категоричен беше Вълчев. Той добави, че в бюджета на МОН за 2018 г. са предвидени още средства за стипендии на учениците от VIII клас, за транспорт до най-близките училища и професионални гимназии и за осигуряване на около 500 психолози и педагогически съветници в детските градини и училища в страната.

Пред учителите, директорите и представителите на синдикатите министър Вълчев посочи, че основните задачи, които МОН си е поставило преди началото на учебната година, вече се изпълняват. Променени са част от държавните образователни стандарти, но все още има документи и ежедневни процеси в системата, които трябва да бъдат облекчени.

„Всички участници в екипите, ангажирани по механизма за обхват и приобщаване на децата и учениците в детските градини и училищата, полагат големи усилия” подчерта министърът. До 10 октомври 2017 г. са обходени 150 000 адреса, като на 80% от тях се установява, че децата са в чужбина. Някои епизодично напускат страната и не владеят добре български език. В същото време над 12 000 са върнати в училище. От началото на учебната година в 20 училища в страната са записани и 102 ученици мигранти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *