Нова модерна лаборатория отваря врати в ТУ-София

Модерна база с промишлени роботи и съвременни индустриални технологии ще отвори врати на 4 декември в Техническия университет в София. Тя е разположена в блок 9, ет. 2 (Лаборатория 9207) и ще бъде открита от 11.30 ч., в присъствието на ректора на ТУ – София чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, инж. Симеон Илински – Изпълнителен директор на “Ехнатон България” АД и г-н Лукаш Сендечки – Маркетинг мениджър на Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.), клон Полшар, проф. д-р инж. Любомир Димитров – Зам. -Ректор, доц. д-р Нина Николова  – Декан на Факултет „Автоматика“, инж. Николай Минков – Изпълнителен директор на Индустриален клъстер „Средногорие“.

Новата учебна лаборатория „Роботика и автоматика“ е оборудвана от българската инженерингова компания “Ехнатон България”,  в партньорство с “Мицубиши Електрик”. Тя разполага с индустриален робот MELFA, 4 броя различни като тип и функционалности индустриални стендове, 3D-принтер и софтуер за техническо зрение.

В лабораторията ще могат да се обучават до 17 студенти едновременно, като за всеки от тях е осигурено индивидуално работно място. Оборудването е конфигурирано така, че стендовете са свързани с работните места в мрежа, т.е. всеки студент ще може да управлява всички стендове от своето място. По този начин бъдещите инженери ще имат възможност да усвоят иновациите в индустрията и свържат знанието с приложния опит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *