Промениха традиционни парадигми в научната литература

Изследвания на учени от Софийския университет “Св. Климент Охридски” са променили традиционни парадигми в научната литература. За това съобщават от пресцентъра на Алма матер.

Научни изследвания на преподаватели от Катедрата по фармацевтична и приложна органична химия при Факултета по химия и фармация на Софийския университет са отразени в наскоро издаден учебник по органична химия на Националния автономен университет на Мексико.

Глава първа на учебника „Реакции на електрофилно ароматно заместване“ съдържа библиография от 8 цитирани източника – четири учебника и четири статии от Лабораторията по компютърна химия и спектроскопия при факултета. Автори са проф. Борис Гълъбов, д-р Гергана Колева и колеги от Университета на Джорджия, САЩ.

Проведените изследвания водят до нови представи върху механизмите на един от най-важните класове реакции в органичната химия, като променят традиционни парадигми в научната литература.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *