Проект на Института по инженерна химия – БАН спечели финансиране по програма „Хоризонт 2020“

0

Научен колектив от Института по инженерна химия – БАН, с ръководители проф. Румяна Статева и проф. Драгомир Янков, участва в проект, одобрен за европейско финансиране по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (Н2020-MSCA-RISE-2017).

Проектът “Integrated Process and Product Design for Sustainable Biorefineries (IProPBio)” – (Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии) ще се реализира в партньорство с научни колективи от Университети и научни центрове от: Дания – координатор, Бразилия, България (ИИХ-БАН, ХТМУ), Великобритания, Гърция, Испания Италия, Мексико, Португалия, САЩ, както и малко предприятие от Гърция.

IProPBio стартира на 01.01.2018 и ще се изпълнява в продължение на 48 месеца.

Стойността на проекта за участниците от ЕС е в размер на 594 000 евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *