Приключи първият общоуниверситетски курс по предприемачество и иновации

0

След поредица от тематични занятия и представяне на идея за собствен бизнес слушателите получиха сертификат за успешно участие в курса. През този сезон инициативата беше осъществена от екип, в който участваха проф. д.с.н. Цветан Давидков, доцент д-р Десислава Йорданова и главен асистент д-р Рая Каназирева.

Центърът по предприемачество и проектно управление към Стопанския факултет на Софийския университет, организатор на курса по предприемачество и иновации, ще предлага занятия всеки семестър. Това създава добри възможности за всеки студент, преподавател и служител на Университета да развие умения за започване на собствен бизнес.

Факултетите, които желаят, ще могат да интегрират курса в собствените си учебни планове и програми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *