Прием по професионални направления във ВСУ

0

За учебната 2018/2019 година Варненският свободен университет обявява прием по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини в професионалното направление. След базовото обучение студентите имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

Предимствата на този вид обучение са свързани с времето, което даваме на нашите възпитаници да се ориентират и да осмислят обучението си в конкретната специалност. Първите две години са въвеждащи и дават общата теоретична подготовка, от която всеки млад човек се нуждае, за да направи правилния избор и да постави успешно начало на своята професионална реализация, коментира проф. д.пс.н. Валери Стоянов, заместник-ректор по учебната дейност на Варненския свободен университет.

Според него младите хора у нас са претрупани от разнопосочна информация и не всеки успява да направи правилния избор за себе си непосредствено след завършване на средното си образование. Приемът по професионални направления създава много възможности за студентите да направят това, което наричаме „информиран избор“, категоричен е проф. Стоянов. Направените в университета проучвания сочат необходимостта от служители с интегриран профил – професионалисти, които да комбинират повече от една функционалност и да притежават повече от стандартните за позицията умения. Един от начините това да бъде постигнато е именно приемът по професионални направления. Нещо повече динамично развиващата се среда извежда на преден план нови професии, а представяйки се с мотото „Професии за бъдещето“ Варненският свободен университет си е поставил амбициозната цел да следи потребностите на пазара и да предлага онова, от което в момента се нуждае бизнеса. Стремим се да подготвяме кадри, които са необходими на работодателите, затова сме в непрекъснат диалог с тях.

По време на обучението си студентите могат да получат и богато портфолио от сертификати за придобита допълнителна квалификация и езикови компетенции чрез организираните в университета майсторски класове, специализиращи курсове, работа в екип с водещи експерти от практиката.

Приемът за специалности от държавно регулираните професии като „Право“, „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, както и по специалности с обучение на чужд език ще се извършва по специалности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *